Klimatizace

Kompletní servis klimatizace od 500 Kč.

klimatizace

Popis služby

Prověření účinnosti klimatizace, recyklace a plnění chladiva, test těsnosti systému, dezinfekce výparníku ozonem a výměna pylového filtru

Zanedbáním údržby klimatizace se zbytečně vystavujete všem nepříznivým vlivům, které vyplývají z pobytu v podobných prostředích. Kašel, podráždění, pálení v krku, pálení očí, to všechno mohou být důsledky zanedbání dezinfekce autoklimatizace.

Naše společnost poskytuje servis klimatizace již od roku 2012 a pravidelně školí své automechaniky v nejlepších školících střediscích. K samozřejmosti patří špičkové servisní vybavení.
Jak vlastně funguje taková klimatizace v autě?
V první řadě je potřeba si uvědomit, že klimatizace chlad nevyrábí, pouze předává teplo z jednoho prostředí do druhého.
Princip se dá přirovnat k ledničce, jakou máme všichni doma. Využívá vlastností chladícího média, které v závislosti na tlaku a teplotě přechází mezi kapalnou a plynou fází.
Tento přechod mezi kapalinou a plynem je spojen s velkým množstvím tepla.
Za normálního tlaku a teploty je chladící médium v plynném stavu. Jestliže chladivo stlačíme na vysoký tlak, dojde k jeho značnému zahřátí.
Proto se musí ochladit v chladiči klimatizace (tzv.kondenzátoru). Tím předáme teplo okolí a chladící médium přechází do kapalného stavu.
Jestliže do okruhu zařadíme trysku, která zajistí nejužší místo v okruhu klimatizace, dojde za tryskou k prudkému poklesu tlaku, a chladící médium přechází zpět do plynného stavu a rapidně klesá teplota.
To je využito k ochlazení vzduchu uvnitř vozidla v tzv.výparníku. Ve výparníku je plynné chladivo zahřáto na „normální“ teplotu a vstupuje zpět do kompresoru.

Autoklimatizace je vysokotlaké zařízení.
O vysoký tlak v okruhu klimatizace se stará kompresor. Ten je přes elektromagnetickou spojku spojen s motorem, který jej roztáčí.
Kromě chladiva je v okruhu obsaženo přesné množství speciálního oleje, zajišťujícího dokonalé mazání kompresoru. Bez něj se kompresor už po několika okamžicích poškodí a může to skončit jeho úplným zadřením.
Chladící médium a vlastně celý okruh klimatizace je velmi náchylný na čistotu. Chladivo je speciální plyn, který je velmi škodlivý pro životní prostředí.
Ačkoliv se velmi často uvádí, že jde o ekologické chladivo. Tato „ekologická“ chladiva sice už nepoškozují ozónovou vrstvu jako dřívější „neekologická“ tzv. freony, ale tuto kladnou vlastnost bohužel vyvažují svým zařazením mezi tzv. skleníkové plyny.
To znamená, že značnou měrou přispívají k ohřívání planety.
Důležitou stránkou opravdu kvalitního servisu je tedy také přísné sledování ekologických hledisek, zejména bezúnikové odsávání a plnění chladiv.
Mnoho dílen nabízejících opravy autoklimatizací však bohužel na jakékoliv ekologické požadavky nehledí a chladiva běžně vypouští přímo do ovzduší.
Služba tak může být sice za nižší cenu ale zato s nepříjemnými následky v budoucnosti. Únik běžné náplně chladiva v jediném automobilu odpovídá úniku více než 1000kg oxidu uhličitého!
V současné době používáme speciální odsávací a plnící stanici BEHR, která zajišťuje nejen bezúnikovou manipulaci s chladivem ale také přesné plnění předepsaného množství v krátkých časech.
Vzhledem k výše popsaným vlastnostem je klimatizace v autech značně choulostivá, a jakékoliv zásahy do ní, bez znalosti problematiky, téměř vždy končí poškozením některé z jeho částí nebo vážným úrazem.
Vzhledem k cenám jednotlivých dílů kdy např. cena nového kompresoru velmi často překračuje hranici 15 tisíc Kč se opravu vyplatí vždy svěřit do rukou kvalifikovaných odborníků.